Başarı Değerlemesi

BAŞARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ


BAŞARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

(PERFORMANS KRİTERLERİ)

Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme: 40 Puan

Derste hazır bulunma: 40 Puan

uzem üzerinden vize sınav ödevi dosyası gönderme: 10 Puan

uzem üzerinden final sınav ödevi dosyası gönderme: 10 Puan