Dersin Syllabusu

Dersin Syllabusu

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ PERFORMANS VE ÜCRET YÖNETİMİ” DERS MÜFREDATI

Dersin Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet ŞAHİN
  1. HAFTALIK DERS KONULARI                                                                                                      
  08 EKİM1Tanışma, Dersin İçeriği ve İşleyiş Yöntemi
  15 EKİM2Performans Değerlendirmesi Kavramı
  22 EKİM3Performans Değerlendirmesi Sürecinin Tanımlanması
  29 EKİM4Performans Değerlendirmesi Sisteminin Öğeleri
  05 KASIM5Performans Değerlendirmesi Yöntemleri (Teknikleri)
  12 KASIM6Performans değerlendirme formları ve uygulanması
  19 KASIM7Performans değerlendirme sonuçlarının kullanılması
  26 KASIM8Performans Rehberliği, Performans Değerlendirmesi Güçlükleri ve Çözüm Yolları
  03 ARALIK9ARA SINAVI (VİZE)
  10 ARALIK10Ücretin Anlamı, Önemi, Ücretle ilgili Kavramlar Ücret İlkeleri ve Personel Güdülemesi
  17 ARALIK11Ücret Oluşum Süreci, Ücret ve Maaş Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk
  24 ARALIK12Ücret Sistemleri ve Ödül Yönetimi
  07 OCAK13Özendirme Planları
  14 OCAK14Çalışanların Sermaye Ortaklığı
  1. DERSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1Dese devam ve internette yayınlanan sorulara yanıt zorunludur
  2Tam puan üzerinden değerlendirme yapılabilmesi için, 14 hafta derse katılım zorunludur. Geçerli mazeret durumunda, en fazla 3 hafta devamsızlığa izin verilebilir; ancak haftalık başarı notu sıfır olur
3Devamsızlıktan başarısız olmamak için, en az 11 hafta devam gerekir
4Öğrenci, her derste soruları yanıtlamalı ve tartışmalara katılmalıdır
  1. PERFORMANS KRİTERLERİ
1     Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme30 Puan
2     Ders saatlerinde hazır bulunma30 Puan
3     Konu sunum30 Puan
3     Sınavlar10 Puan
  1. KAYNAKLAR
1İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016
2İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
3Örgütlerin Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Ali Akdemir, Beta Yayınları, 2018
4İnsan Kaynakları Yönetimi, Dr. İlhami Fındıkçı, 3.Baskı, Alfa Yayını, 2001, İstanbul
5Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Halil can ve diğerleri, Ankara, 2012