FİNAL ÖDEVİ

FİNAL SINAVI ÖDEVİ (SORULARI)

AÇIKLAMALAR:

 1. Aşağıdaki soruları, Türkçe Windows Word yazılımıyla ve bilimsel bir yaklaşımla yanıtlayınız.
 2. İlk yanıt sayfanızın en üstüne sınıf numaranızı, adınızı, soyadınızı ve aşağıda sıralanan 13 soruyu kesinlikle yazınız.
 3. Hazırladığınız final sınavı yanıt dosyalarınızı, PDF formatında veya başka bir formatla kesinlikle göndermeyiniz
 4. Baştan savma ve ciddi olmayan bir yaklaşımla hazırlanmış yanıtlar değerlemeye alınmaz
 5. Final Sınavı Yanıt dosyalarınızı, Akademik takvimde belirtilen teslim tarihine kadar, tanımlanan link üzeinden gönderiniz;. PDF FORMATINDA VEYA BAŞKA BİR FORMATLA KESİNLİKLE GÖNDERMEYİNİZ
 6. Göndereceğiniz final ödevi dosyasının adı, kesinlikle şöyle olmalıdır. Öğrenci Numarası, Öğrencinin adı ve soyadı, Final Sınavı
 7. BAŞARILAR DİLERİM

SORULAR:

 1. Performans Değerlendirmesi Kavramını bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 2. Performans Değerlendirmesi Sürecini, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 3. Performans Değerlendirmesi Sisteminin öğelerini, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 4. Performans Değerlendirmesi Yöntemlerini (Tekniklerini) bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 5. Performans değerlendirme formlarını ve bunların uygulanmasını, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 6. Performans değerlendirme sonuçlarının kullanılmasını, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 7. Performans Rehberliği, Performans Değerlendirmesi Güçlükleri ve Çözüm Yollarını, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 8. Ücretin Anlamını, Önemini, Ücretle ilgili Kavramları, Ücret İlkelerini ve Personel Güdülemesini, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 9. Ücret Oluşum Sürecini, Ücret ve Maaş Yönetiminde Yetki ve Sorumlulukları, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 10. Ücret Sistemlerini ve Ödül Yönetimini, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 11. Özendirme Planlarını, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız
 12. Çalışanların Sermaye Ortaklığını, bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız

ÖNEMLİ NOT-1:

 “Bilimsel bir yaklaşımla ayrıntılı olarak anlatınız” DEMEK, GELİŞİ GÜZEL BAŞATAN SAVMA BİR YAKLAŞIMLA DEĞİL, AYNEN DERS KİTAPLARDAKİ GİBİ SİSTEMLİ BİR YAKLAŞIMLA ANLATINIZ DEMEKTİR.

ÖNEMLİ NOT-2:

 Sistemsiz veya diğer ödevlerin yanıtlarıyla benzerlik veya aynılık gösteren ödevler ya da baştan savma anlatımlara, sıfır puan verilir.